Досие №132 на процедура "Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.10.2019 14:38

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол Протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.09.2019 10:29

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"

Срок за получаване на оферти - 27.09.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 30.09.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.09.2019 14:23

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 3 записа