Досие №130 на процедура "Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати"
Договор № 22/11.09.2019г. с "Електра Помп" ООД
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати договор досие
ВиК Ямбол / 17.09.2019 10:26

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 22/11.09.2019г. с "Електра Помп" ООД - определено за Изпълнител на Обособена позиция № 2 – “Ремонт на потопяеми помпени агрегати” в обществена поръчка с предмет: «Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати».

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Д9ОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Договор № 21/27.08.2019г. с "Тони" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати договор досие
ВиК Ямбол / 17.09.2019 10:24

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 21/27.08.2019г. с "Тони" ЕООД - определено за Изпълнител на Обособена позиция № 1 – “Ремонт на асинхронни електродвигатели” в обществена поръчка с предмет: «Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати».

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА И ПИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 07.08.2019 10:37

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол за разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 23.07.2019 09:03

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 1 - "Ремонт на асинхронни електродвигатели" и Обособена позиция № 2 - "Ремонт на потопяеми помпени агрегати"

Срок за получаване на оферти - 26.07.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 29.07.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати"
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 12.07.2019 11:46

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол обяви обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 5 записа