Досие №129 на процедура "Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 20/13.08.2019г. със Скорпио - 46 ЕООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 03.09.2019 11:47

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 20/13.08.2019г. със "Скорпио - 46" ЕООД за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: «Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол »

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 26.07.2019 14:05

"ВиК" ЕООД гр. Ямболпротокол за разглеждане и оценка на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.07.2019 09:27

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 1 - "Доставка на течен хлор" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/"

Срок за получаване на оферти - 19.07.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 22.07.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 05.07.2019 14:47

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 4 записа