Досие №128 на процедура " Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели"
Договор № 19/25.06.2019г. с "Диал" ООД
Събиране на оферти с покана: Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели договор досие
ВиК Ямбол / 22.07.2019 13:32

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 19/25.06.2019г. с "Диал" ООД 

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол и окончателен Доклад
Събиране на оферти с покана: Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели досие
ВиК Ямбол / 21.06.2019 14:00

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол и окончателен Доклад по обществена поръчка с предмет: „ Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА И ДОКЛАДА

Покана за представяне на оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели»
Събиране на оферти с покана: Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели досие
ВиК Ямбол / 30.05.2019 14:24

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува покана до определено лице за участие в обществена поръчка с предмет: „ Изпитване на образци (извадки) от води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели”

Срок за получаване на оферти - 13.06.2019г.

Дата на провеждане на преговори - 14.06.2019г. в 11:00 часа.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПОКАНАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 3 записа