Досие №127 на процедура "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол"
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.06.2019 14:33

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

Договор № 14 от 04.06.2019г. с "Електроразпределение ЮГ" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 24.06.2019 14:30

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 14 от 04.06.2019г. с "Електроразпределение ЮГ" ЕАД

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА.

Покана до "Електроразпределение ЮГ" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.04.2019 15:40

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува покана до "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за сключване на договор.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ПОКАНАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Решение № 8 от 16.04.2019г. за откриване на процедура
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.04.2019 16:45

Откриване на процедура Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол”:

 

Процедурата е открита с Решение 8/16.04.2019

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа