Досие №126 на процедура "Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 9080_258-12 с "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 03.06.2019 13:17

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 9080_258-12 с "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК" ЕООД – гр. Ямбол».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 03.06.2019 13:14

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО

Покана до "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.04.2019 15:36

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува покана до "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД за сключване на договор.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Решение № 7 от 16.04.2019г. за откриване на процедура
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.04.2019 16:31

Откриване на процедура Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол”:

 

Процедурата е открита с Решение 7/16.04.2019г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа