Досие №124 на процедура "Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 15/07.06.2019г. със "Стоян Колев - СК" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 13.06.2019 14:27

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 15/07.06.2019г. със "Стоян Колев - СК" ЕООД - участника определен за изпълнител в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: «Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 03.05.2019 14:21

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол за разглеждане и оценка на получените оферти в обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 15.04.2019 17:16

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол "

Срок за получаване на оферти - 18.04.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 19.04.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
Събиране на оферти с обява: Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 03.04.2019 14:16

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЯВАТА

Намерени са 4 записа