Досие №123 на процедура "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"
Договор № 11/03.05.2019г. с Хидрогруп ДЗЗД
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка договор досие
ВиК Ямбол / 28.05.2019 09:17

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 09.04.2019 11:22

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол за разглеждане и оценка на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 29.03.2019 17:12

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"

Срок за получаване на оферти - 02.04.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 03.04.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 18.03.2019 15:51

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка”.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 4 записа