Досие №116 на процедура "Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 34/20.12.2018г. с "Автокомерс - 98" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 10.01.2019 09:17

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 34/20.12.2018г. с "Автокомерс - 98" ЕООД, определен за Изпълнител на Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за товарни автомобили и Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за багери в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: «Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРАИ ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 16.11.2018 13:22

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 05.11.2018 13:06

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол ”

Срок за получаване на оферти -08.11.2018г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 09.11.2018г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.10.2018 16:00

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 4 записа