Досие №109 на процедура "Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати"
Договор № 18/20.08.2018г. с "Електра Помп" ООД
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати договор досие
ВиК Ямбол / 04.09.2018 15:54

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 18/20.08.2018г. с "Електра Помп" ООД

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА.

Договор № 19/21.08.2018г. с "Тони" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати договор досие
ВиК Ямбол / 04.09.2018 15:52

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 19/21.08.2018г. с "Тони" ЕООД

На настоящата страница е предоставен плен достъп до ДОГОВОРА.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 19.07.2018 15:25

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протокол по обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати"

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 10.07.2018 17:12

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД - Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”

Срок за получаване на оферти -13.07.2018г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 16.07.2018г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20

Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 26.06.2018 14:28

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 5 записа