ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 18.03.2019 15:51

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка”.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол"
Събиране на оферти с обява: Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.03.2019 11:33

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Договор № 5/25.02.2019г. с "Жози 2009" ЕООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 01.03.2019 14:07

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 5/25.02.2019г. с "Жози 2009" ЕООД.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Договор № 4/19.02.2019г. с "Хидроконтрол" ООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 01.03.2019 14:05

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 4/19.02.2019г. с "Хидроконтрол" ООД.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Допълнително споразумение към Договор № 2/31.01.2019г.
Публично състезание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 15.02.2019 16:26

"ВиК" ЕООД град Ямбол публикува Допълнително споразумение към Договор № 2/31.01.2019г. с "Тетбрюле 2" ООД.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до Допълнителното споразумение.

Допълнително споразумение към Договор № 1/31.01.2019г.
Публично състезание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол договор досие
ВиК Ямбол / 15.02.2019 16:23

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Допълнително споразумение към Договор № 1/31.01.2019г. с "Еврофорс Груп" ЕООД

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до Допълнителното споразумение.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 15.02.2019 16:15

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Решение № 2 от 07.02.2019г. за определяне на изпълнител
Пряко договаряне: Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари досие
ВиК Ямбол / 07.02.2019 15:36

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 2 от 07.02.2019г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: « Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари ».

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РЕШЕНИЕТО.

Протокол и окончателен Доклад
Пряко договаряне: Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари досие
ВиК Ямбол / 07.02.2019 15:32

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол и окончателен Доклад по обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари”.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА И ДОКЛАДА.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги Позиция 1 и 2
Публично състезание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 01.02.2019 14:13

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги по Обособена позиция №1 и №2

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО.

12345678910...>>Намерени са 554 записа