ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.11.2019 17:04

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали;
Обособена позиция 2 - Доставка на стоманени фланци, фланцови съединения за АЦ тръби и връзки тип «Жибо»;
Обособена позиция 3 - Доставка на поцинковани фитинги;

Процедурата е открита с Решение № 16 от 11.11.2019г.

Срок за получаване на документацията:02.12.2019г./17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО в процедурата

Решение № 16 от 11.11.2019г. за откриване на процедура
Публично състезание: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.11.2019 17:03

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали;
Обособена позиция 2 - Доставка на стоманени фланци, фланцови съединения за АЦ тръби и връзки тип «Жибо»;
Обособена позиция 3 - Доставка на поцинковани фитинги;

Процедурата е открита с Решение № 16 от 11.11.2019г.

Срок за получаване на документацията:02.12.2019г./17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА в процедурата

Документация за участие в процедурата
Публично състезание: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.11.2019 17:01

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали;
Обособена позиция 2 - Доставка на стоманени фланци, фланцови съединения за АЦ тръби и връзки тип «Жибо»;
Обособена позиция 3 - Доставка на поцинковани фитинги;

Процедурата е открита с Решение № 16 от 11.11.2019г.

Срок за получаване на документацията:02.12.2019г./17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Документация за участие в процедурата
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 24.10.2019 15:39

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 14 от 24.10.2019г.

Срок за подаване на оферти:14.11.2019г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Обявление за поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 24.10.2019 15:38

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

ВиК Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 14 от 24.10.2019г.

Срок за подаване на оферти:14.11.2019г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп доОБЯВЛЕНИЕТО на процедурата

Решение № 14 от 24.10.2019г. за откриване на процедура
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 24.10.2019 15:37

Откриване на процедура Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби

ВиК Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация;
  • Обособена позиция 3 - Доставка на фасонни части PE-HD PE 100 за челно заваряване и за електрофузионна заварка, клемни фитинги от РР (бързи връзки) и водовземни скоби;

Процедурата е открита с Решение № 14 от 24.10.2019г.

Срок за подаване на оферти:14.11.2019г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ на процедурата

Протокол за разглеждане и оценка на офертите
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.10.2019 14:38

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол Протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛА

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 09.10.2019 16:38

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Решение № 13 от 08.10.2019г. за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол» .

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РЕШЕНИЕТО.

Протоколи и Доклад
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 09.10.2019 16:35

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол публикува Протоколите от работата на комисията и окончателен Доклад по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол ”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКЛАДА

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.09.2019 10:29

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на гуми за нуждите на автомобилния парк на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"

Срок за получаване на оферти - 27.09.2019г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 30.09.2019г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

12345678910...>>Намерени са 486 записа