ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обява № 9082930 / 09.11.2018
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
Решение № 14 от 3010.2018г. за откриване на процедура / 30.10.2018
Публично състезание
Състояние: Активна
Обява № 9082294 / 24.10.2018
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
Обява № 9081038 / 20.09.2018
Събиране на оферти с обява
Състояние: Активна
Решение № 5 от 20.08.2018г. за откриване на процедура / 20.08.2018
Открита процедура
Състояние: Активна
Решение за откриване на процедура № 4 / 10.08.2018
Публично състезание
Състояние: Активна
123456789Намерени са 86 записа